ODBORNÁ CHIRURGICKÁ A MAMOLOGICKÁ AMBULANCE

 

MUDr. IVAN ŠVACH, Ph.D.

MUDr. IVAN ŠVACH, Ph.D.

CV

 

Pregraduální vzdělání v letech 1982 - 1988 - Lékařská fakulta UJEP v Brně, všeobecné lékařství

 

Odborné vzdělání a kvalifikace:

Atestace I. stupně z oboru všeobecné chirurgie 1994

Atestace II. stupně z oboru všeobecné chirurgie chirurgie 1998

V letech 2001-2004 Lékařská fakulta UP v Olomouci dokončené a obhájené, postgraduální studium Racionální řešení tříselných kýl v dospělosti - Ph.D.

 

Zaměstnání dřívější a současné: FN Olomouc

Akademická činnost: od roku1992 jako odborný asistent  FN a LF II. chirurgická   klinika v Olomouci

                                              od 2003 odborný asistent FN a LF I. chirurgická klinika v Olomouci

                                              v roce 2007 a 2015 školitel SVOČ

 

Pedagogická činnost: od roku1992 jako odborný asistent  LF II. chirurgické kliniky v Olomouci

                                   od roku 2003 odborný asistent I. chirurgické kliniky LF Olomouc

 

Vědecko-výzkumná činnost:

Odborné zaměření - chirurgie prsu ,chirurgie dutiny břišní, laparoskopická chirurgie, onkologická chirurgie, miniinvazivní chirurgie

Studijní pobyty: 1995   The New York Hospital  - Cornell Medical Center (USA)

                          1996   Dotter Interventional Institute Kreton (USA)

                                     Health Siences University, Portland (USA)

                          1997   U.C.L.A., Los Angeles (USA)

                          1999   University Institut, Arnhem (Holansko)

                           2011   Certini Cancer Institute, Tampa, Florida (USA)

 

Členství v odborných společnostech: Česká onkologická společnost, Česká společnost hepatobiliární chirurgie, Česká společnost J.E.Purkyně, Česká chirurgická společnost, Česká lékařská společnost,

Česká společnost miniinvazivní chirurgie, Společnost České robotické chirurgie

 

Publikace a přednášky:

36 původních a přehledových prací jako hlavní autor nebo spoluautor

3x  kapitola jako spoluautor v odborných lékařských učebnicích,

1x patent na chirurgickou síťku CHS 100 P, .

31 abstraktů a 186  ústních nebo plakátových sdělení jako hlavní autor nebo spoluautor

V roce 2007 obhájení Grant MZ IGA č. MR/7881- 3 - Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu

 

http://www.linkos.cz/lide/731

 

 

 

 

 

Mamologická poradna

Na Šibeníku 1

779 00 Olomouc

 

Telefon:

+420 585 413 981

+420 776 265 369

 

ProMedica, spol. s r.o.

Edvarda Valenty 3969/19

79603Prostějov

 

Telefon:

+420 582 366 068

+420 582 366 072